O nás

Historie

Domov je umístěn v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného, žáka Jana Kotěry. Budova pochází z roku 1926. Je označována také jako Sehnoutkův dům. Tento dům sloužil původně jako „Útulna továrních zaměstnanců“ (do roku 1930).

V roce 1936 manželé Rudolf Steinský-Sehnoutka a Jaroslava Steinská-Sehnoutková darovali budovu Kongregací sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích. Ve stejném roce byla vysvěcen domov i kaple. Do konce roku 1936 žilo v domě 20 obyvatel, z toho 8 mužů a 12 žen.

V době 2 sv. války v roce 1943 se museli obyvatelé Domova vystěhovat a byl obsazen německou mládeží, po ukončení války v roce 1945 se do Černožic vrátili. Budova se musela opravit, protože byla poškozena. V roce 1948 převzala dům do své správy Česká katolická charita, sestry zde sloužily dále. V rámci reorganizace převzal v roce 1960 ústav Okresní úřad v Hradci Králové. Působnost sester v Černožicích skončila dne 1. července 1983.

Dne 1. ledna 1993 začaly sestry Kongregace sester Nejsvětější Svátosti v Domově důchodců v Černožicích opět působit. Od roku 2003 uzavřena nová smlouva o nájmu, a to mezi Kongregací sester Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích a Královéhradeckým krajem, který Domov následně v roce 2005 odkoupil do vlastnictví kraje.

V červenci 2011 byla dokončena přístavba nové budovy ve tvaru písmena “Y”, která nabídla klientům větší komfort v podobě dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a terasou. Kapacita Domova se zvedla z 80 na 104 lůžek. V roce 2017 proběhla rekonstrukce původní památkově chráněné budovy a celková kapacita Domova je nyní 102 lůžek.

Od 1.6.2024 se Domov důchodců Černožice, přejmenoval na DOMOV ČERNOŽICE, přispěvková organizace.

Poslání, cíle, zásady a hodnoty Domova

Domov Černožice poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 ZSS, naplňuje standardy kvality sociálních služeb a trvale na zvyšování kvality pracuje. Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou a s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací.

Poskytujeme pobytovou sociální službu 24 hod. denně, 365 dní v roce za pomoci odborného a kvalifikované personálu.

Poslání

Naše poslání je v pobytové sociální službě domova se zvláštním režimem pomáhat s řešením nepříznivé sociální situace osobám s onemocněním demence. Klientům poskytujeme takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti. Řešení nepříznivé sociální situace vychází z individuálních potřeb každého klienta.

Cíle

Zajistit důstojné, klidné prostředí, které se co nejvíce přibližuje individuální péči v domácím prostředí.

Umožnit klientům co nejdéle udržet maximální úroveň soběstačnosti.

Mít otevřenou a přátelskou komunikaci s klienty a jejich blízkými.

Hodnoty

Partnerství
Respekt
Rovnost
Důstojnost
Spolupráce
Mlčenlivost a diskrétnost
Loajalita vůči organizaci
Dobré mezilidské vztahy

Zásady

Každý zaměstnanec Domova:

  • Ke klientovi přistupuje individuálně, vychází z potřeb konkrétního klienta
  • Chrání důstojnost a lidská práva klientů
  • Nepoškozuje klienta, nevyjadřuje se o něm hanlivě, neznevažuje jeho osobu ani nepříznivou životní situaci
  • Spolupracuje v týmu za účelem uspokojení potřeb klienta, respektuje znalosti a zkušenosti kolegů a spolupracuje s nimi, respektuje rozdíly v jejich názorech, kritiku vyjadřuje vhodným způsobem
  • Dodržuje jednotný přístup ke klientovi sjednaný v rámci organizace
  • Vystupuje profesionálně a důvěryhodně
  • Předchází a odstraňuje všechny formy diskriminace a násilí na pracovišti
  • Aktivně se podílí na zvyšování kvality poskytované služby
  • Akceptuje změny směřující ke zvýšení kvality poskytované služby
  • Pracuje na svém celoživotním vzdělávání

Sponzoři

Máte – li chuť a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši iniciativu přivítáme.

Dary budou využity ke zkvalitnění prostředí, na kulturní a volnočasové aktivity klientů, apod. Můžete přijít s konkrétní představou, jak byste chtěli, aby byl Váš dar využit (např. na výlet pro klienty, zakoupení pomůcek na ruční práce, apod.) nebo se můžeme o jeho využití rozhodovat společně.
Jestliže se rozhodnete poskytnout sponzorský dar našemu domovu, kontaktujte ředitele Domova.

Za Vaši vstřícnost a pomoc děkujeme.