GDPR – zpracování osobních údajů

Domov zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s GDPR a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a doporučených postupů MPSV. Domov shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Zpracovávané údaje se týkají zejména:

 • žadatelů o službu
 • klientů Domova
 • blízkých osob žadatelů a klientů

Osobní údaje vyplývající ze smluvních a zákonných požadavků, které v rámci poskytování pobytové sociální služby zpracováváme jsou:

 • jméno a příjmení
 • datum narození, rodné číslo
 • adresa bydliště
 • státní příslušnost
 • údaje o svéprávnosti
 • údaje o přiznaných dávkách
 • výše důchodu, jiný příjem (požaduje-li klient sníženou úhradu)
 • údaje o schopnosti zvládat základní životní potřeby
 • nepříznivá sociální situace
 • údaje vedené v souladu s právními předpisy ve zdravotnické
 • dokumentaci
 • údaje o dietě
 • zdravotní pojišťovna