Sociální poradenství pro seniory a pečující

Každá životní etapa s sebou přináší mnoho změn fyzických, psychických i sociálních. Mnohdy není snadné se v nové situaci zorientovat, často se obracíme na své blízké či instituce, abychom se poradili. V případě, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete pomoc jiné osoby v běžných denních záležitostech, jsou tu, kromě Vašich blízkých, i služby, které Vám mohou pomoci.

Služba našeho Domova se řadí mezi služby pobytové. Mimo pobytových služeb existují i služby ambulantní a terénní, které Vám mohou pomoci zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy ve Vašem domově.

Můžete využít tyto služby

  • Pečovatelská služba – tato služba není jen o dovozu obědů, pečovatelé a pečovatelky Vám přímo u Vás doma mohou pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. oblékání svlékání, přesun na lůžko/vozík), při osobní hygieně (např. základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC), poskytnutí stravy nebo při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákup, topení, praní a žehlení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři). Mnoho pečovatelských služeb funguje i ve večerních hodinách či o víkendech.
  • Tísňová péče – tato služba funguje při zhoršení zdravotního stavu, při pádu s neschopností vstát bez cizí pomoci, úrazu, napadení cizí osobou v bytě, požáru, prasklé vodě. Tato služba se neobejde bez určitého technického vybavení poskytnutého poskytovatelem sociální služby (krizové tlačítko, hlasová jednotka pro spojení s dispečinkem) a Vašeho telefonu
  • Denní stacionář, centrum denních služeb – služba pro situaci, kdy již není možné zůstávat po celý den sám doma. Pomohou Vám s úkony péče o vlastní osobu, hygienou, stravou, nabídnou Vám ale také různé aktivity, jste v kontaktu s dalšími lidmi.
  • Odlehčovací služba či služba osobní asistence – zajišťuje obdobné úkony jako služba předešlá, pečovatel nebo pečovatelka jsou s Vámi po celou dobu, než Vám pomůže např. Váš blízký. Odlehčovací služba má i formu pobytovou, kterou lze využít v případě, kdy Vaši blízcí nemohou dočasně péči zajistit, např. ze zdravotních důvodů.

Pro vaší lepší orientaci jsme vytvořili krátký materiál, dostupných služeb v blízkosti Domova. Dokument ke stažení Střípek sociálního poradenství.

V případě, že Vaše situace odpovídá těžké nebo úplné závislosti a péče Vašich blízkých s využitím terénních či ambulantních služeb již není možná, nastupují služby pobytové, a to zejména domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Rozsah a způsob výše uvedených služeb si vždy sjednáte s konkrétním poskytovatelem.

Služby uvedené výše jsou poskytovány za úhradu.

  • Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a bližší informace k jednotlivým službám najdete na stránkách Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
  • Pro hledání vhodné sociální služby lze využít také Registr poskytovatelů sociální služeb.
  • Jestliže se potřebujete zorientovat v dávkách a příspěvcích, na které máte nárok, využijte portál Dávky a příspěvky MPSV.
  • Pomoci se zvládnutím Vaší životní situace Vám mohou také služby zdravotní. Kromě lékařů praktických či odborných, lůžkových zdravotnických zařízení jsou to také služby domácí zdravotní péče či domácí hospicové péče, které působí i v blízkosti našeho Domova.