Aktuality, informace a akce pro rodiny

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek ke stažení.

Návštěvy

V našem domově můžete vaše blízké navštívit každý den v týdnu v doporučeném čase dle Domácího řádu a to od 7:30 do 19:30 hodin. Návštěvní doba v době doprovázení svého blízkého v závěru života není nijak omezena.

Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení či rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Informaci o těchto omezeních jsou vždy uvedeny na webu i facebooku domova.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

Z důvodu zvýšení bezpečnosti všech osob, pohybujících se v domově v rámci požární bezpečnosti, Vás žádáme o zapsání se do Knihy návštěv při příchodu a odchodu z Domova důchodců pro snazší evidenci všech osob.

Kniha návštěv je umístěna ve vestibulu domova.

Aktuality

Domov důchodců Černožice nabízí k prodeji nemovitý majetek:

Domov aktuálně nabízí k prodeji nepotřebný majetek. Další podrobnosti o prodávaném majetku a na koho se v případě zájmu obrátit, najdete v následující tabulce ke stažení.

Akce pro rodinné příslušníky