Aktivity a trávení volného času v Domově

V rámci poskytování aktivizačních a sociálně terapeutických činností nabízíme našim klientům skupinové a individuální aktivity. Aktivity maximálně přizpůsobuje klientovým schopnostem. Do skupinových aktivit patří jednak činnosti zájmové, ale také trénující a upevňující schopnosti a dovednosti. Společně tvoříme z papíru, přírodnin či látky. Na své oblíbené recepty vzpomínáme při vaření či pečení. Rovněž si protahujeme tělo a procvičujeme paměť. Jedno všední odpoledne relaxujeme u kávy a zákusku. Nejraději zpíváme a besedujeme o zajímavých událostech současných i minulých, vyprávíme si zážitky či životní zkušenosti, promítáme muziku, filmy či scénky. 

Nabízíme také aktivity realizované externími "tvářemi". S panem farářem Žárským a paní Fabiánovou rozjímáme nad duchovními tématy, zpíváme u kytary. Konají se u nás také pravidelné bohoslužby s farářem katolické církve.

Kromě aktivit skupinových nabízíme také individuální, kromě povídání, trénování paměti či zpívání jsou to také individuální nákupy, výlety v menším počtu klientů, vycházky. Rozsah, způsob, den a čas závisí na dohodě mezi pracovníkem a klientem

Pořádáme také velké kulturní akce a sportovní hry. Pravidelně se u nás koná posvícení, ples, oslava MDŽ. Zveme děti z místní mateřské a základní školy. 

O dění v našem Domově Vás pravidelně informujeme na svých webových stránka v sekci fotogalerie a na našem Facebooku