Úhrada nákladů za služby

Od 1. 3. 2020 dochází ke změně stanovení úhrady za ubytování a stravu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., takto:

Úhrada je účtována dle skutečných dnů v daném měsíci. 

  Konkrétní výše úhrady je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče. Pro další informace týkající se financí je možné se obracet na sociální pracovnice (viz odkaz zde: https://www.doduce.cz/kontakty).

Úhrada za péči - platnost k 1.1. 2022

Zařízení náleží úhrada odpovídající plné výši přiznaného příspěvku na péči.

 1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

4.stupeň

 880,-

4 400,-

12 800,-

 19 200,-

 

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta

 

 

Pobyt klientů mimo Domov

 • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za služby (tj. Příspěvek na péči) v případě kdy klientovi v době celodenního pobytu mimo Domov poskytuje pomoc osoba blízká, asistent sociální péče, poskytovatel jiných sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Přeplatek se vrací následovně
  • 100 % denní částky příspěvku na péči
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradě za stravu, pokud Klient odhlásil jednotlivé jídlo, popřípadě celodenní stravu, nebo nahlásil celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. a v případě náhlé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Přeplatek se vrací následovně:
 • 100 % hodnoty potravin, tj.
  • snídaně       33 Kč
  • oběd           53 Kč
  • svačina       14 Kč
  • večeře        30 Kč