Úhrada nákladů za služby

Od 1. 3. 2020 dochází ke změně stanovení úhrady za ubytování a stravu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., takto:

Úhrada je účtována dle skutečných dnů v daném měsíci. 

S ohledem na změnu ubytovací kapacity v DD Černožice, kdy jsou od 20.4.2022 v domově dva 3 lůžkové pokoje, byla do ceníku k tomuto datu doplněna úhrada za ubytování a stravu na tomto typu pokoje.

 

CENÍK ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 20. 4. 2022

 

Druh stravy, resp. diety: bez diety, žlučníková dieta, diabetická bez inzulínové terapie

 

 

POKOJ

Jednolůžkový se sociálním zařízením budova A

Třílůžkových se sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se samostatným sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se samostatným sociálním zařízením budova B

Ubytování/den

250 Kč

240 Kč

245 Kč

245 Kč

245 Kč

Strava/den

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

200 Kč

Úhrada celkem/den

450 Kč

440 Kč

445 Kč

445 Kč

445 Kč

Úhrada měsíční

28 dnů

12.600 Kč

12.320 Kč

12.460 Kč

12.460 Kč

12.460 Kč

Úhrada měsíční

29 dnů

13.050 Kč

12.760 Kč

12.905 Kč

12.905 Kč

12.905 Kč

Úhrada měsíční

30 dnů

13.500 Kč

13.200 Kč

13.350 Kč

13.350 Kč

13.350 Kč

Úhrada měsíční

31 dnů

13.950 Kč

13.640 Kč

13.795 Kč

13.795 Kč

13.795 Kč

Konkrétní výše úhrady je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče. Pro další informace týkající se financí je možné se obracet na sociální pracovnice (viz https://www.doduce.cz/kontakty)onkrétní výše úhrady je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče. Pro další informace týkající se financí je možné se obracet na sociální 

CENÍK ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 20. 4. 2022

 

Druh stravy, resp. diety: diabetická s inzulínovou terapií (zahrnuje 2. večeři)

 

 

POKOJ

Jednolůžkový se sociálním zařízením budova A

Třílůžkových se sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se samostatným sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se sociálním zařízením budova A

Dvoulůžkový se samostatným sociálním zařízením budova B

Ubytování/den

250 Kč

240 Kč

245 Kč

245 Kč

245 Kč

Strava/den

205 Kč

205 Kč

205 Kč

205 Kč

205 Kč

Úhrada celkem/den

455 Kč

445 Kč

450 Kč

450 Kč

450 Kč

Úhrada měsíční

28 dnů

12.740 Kč

12.460 Kč

12.600 Kč

12.600 Kč

12.600 Kč

Úhrada měsíční

29 dnů

13.195 Kč

12.905 Kč

13.050 Kč

13.050 Kč

13.050 Kč

Úhrada měsíční

30 dnů

13.650 Kč

13.350 Kč

13.500 Kč

13.500 Kč

13.500 Kč

Úhrada měsíční

31 dnů

14.105 Kč

13.795 Kč

13.950 Kč

13.950 Kč

13.950 Kč

 

Konkrétní výše úhrady je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče. Pro další informace týkající se financí je možné se obracet na sociální pracovnice (viz https://www.doduce.cz/kontakty)

    

Úhrada za péči - platnost k 1.1. 2022

Zařízení náleží úhrada odpovídající plné výši přiznaného příspěvku na péči.

 1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

4.stupeň

 880,-

4 400,-

12 800,-

 19 200,-

 

Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta

 

 

Pobyt klientů mimo Domov

 • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za služby (tj. Příspěvek na péči) v případě kdy klientovi v době celodenního pobytu mimo Domov poskytuje pomoc osoba blízká, asistent sociální péče, poskytovatel jiných sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Přeplatek se vrací následovně
  • 100 % denní částky příspěvku na péči
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradě za stravu, pokud Klient odhlásil jednotlivé jídlo, popřípadě celodenní stravu, nebo nahlásil celodenní pobyt mimo Domov nejpozději předcházející pracovní den do 10:00 hod. a v případě náhlé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Přeplatek se vrací následovně:
 • 100 % hodnoty potravin, tj.
  • snídaně       19 Kč
  • přesnídávka  7 Kč
  • oběd           33 Kč
  • svačina         9 Kč
  • večeře        18 Kč