Projekt zavádění paliativní péče

V roce 2020 byla nadačním fondem Avast (nyní Abakus) vyhlášena grantová výzva na podporu zavádění paliativní péče v domovech pro seniory. Domov důchodců Černožice se do této výzvy zapojil a byl vybrán společně s dalším 14 domovy z celé České republiky do dvouletého projektu podpořeného nadačním příspěvkem.

Součástí programu je:

-        Mentoring - Tým 8 mentorů, kteří organizacím pomáhají řešit problémy, identifikovat příležitosti a rozvíjet úspěchy

-        Ucelený systém vzdělávání - Balíček 6 typů kurzů pro všechny paliativní profese pod vedením zkušených lektorů

-        Finanční a odborná podpora - Finance na rozvoj paliativní péče v průměrné výši kolem milionu korun včetně pokrytí mzdy koordinátora a průběžné všestranné podpory

 

Co je paliativní péče:

Paliativní péče je komplexní, aktivní, na kvalitu orientovaná péče,poskytovaná lidem kteří trpí nevyléčitelným onemocněním.

Paliativní péče se zaměřuje na kvalitu zbývajícího života klientů v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci a na podporu jejich rodinám.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další duševní a tělesná strádání, zachování lidské důstojnosti a poskytnutí podpory blízkým.

 

Hlavní cíl projektu v našem domově:

Poskytovat důstojnou péči všem klientům po celou dobu jejich pobytu a zajistit důstojné umírání.

Smrt a umírání je přirozenou součástí našeho života. Pokud nám někdo blízký zemře, je to vždy velmi smutné a bolestné. Pro většinu klientů jsme opravdovým domovem, a právě proto usilujeme o to, aby všichni mohli odcházet z tohoto světa dle svých představ.

Jsme si vědomi, že téma smrti a umírání může být pro mnohé velmi těžké, respektujeme tak právo říci NE – nechci se o tomto tématu bavit. Nedílnou součástí jsou samozřejmě také blízcí klienta, jejich spolupráce je žádoucí a vítaná.

Pouze vzájemným sdílením svých představ a přání budeme moci jednou odejít tak, jak bychom si přáli.