Informace v souvislosti s nákazou koronavirem týkající se Domova důchodců Černožice

Průběžně sledujeme informace o vývoji události a jsme ve spojení s KHS
Máme zpracovaný plán preventivních opatření 
Máme zpracovaný plán krizových opatření v případě karantény
V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen
Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány
 
 
 
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zde 11.3.2022, bylo od 14.3.2022 ZRUŠENO MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb).
 
 
Úplné znění zrušení Mimořádných opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zruseni-nekolika-mimoradnych-opatreni-s-ucinnosti-od-14-3-2022.pdf
 

Tablet od srdce"

 

Aktuální informace týkající se nákazy koronavirem naleznete na webových stránkách:

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

 

Jak si správně umýt ruce

 

Informace pro cestovatele