Zájemce o službu, žádost

1) Žadatel o sociální službu

 • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

Vyjádření odborného lékaře

 • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
 • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné vyplnit "Vyjádření odborného lékaře" zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
 • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
 • Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti do 60 dnů od data přijetí kompletní žádosti.
 • Vyjádření lékaře a vyjádření odborného lékaře je konzultována se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.
 • Čekací doba se na obou službách pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti uvolněném lůžku, na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
 • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sociální pracovnice (viz. kontakty)

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

 • Vhodní žadatelé jsou vybíráni na základě jejich nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko.
 • Sociální pracovnice po předchozí domluvě navštíví žadatele v místě jeho současného pobytu.
 • Žadatel je zpravidla přijat do 10 pracovních dnů.
 • Domov důchodců patří mezi zařízení sociálních služeb, jejichž cílem je, aby se zde klienti cítili co nejlépe, co možná nejvíce „jako doma“. Z tohoto důvodu klienti mají své ošacení, na které jsou zvyklí, ve kterém se cítí příjemně. I klienti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, jsou s ohledem na svůj zdravotní stav vysazováni do křesla, a je tedy vhodné, aby i tito klienti měli své ošacení. Při pobytu (trvale upoutáni na lůžko) na lůžku je doporučeno, aby klienti měli bavlněnou košili/pyžamo.
 • Ošacení není třeba před nástupem do DD nijak značit, klientům je osobní prádlo označeno po nástupu do DD.
 • Každé nově přinesené ošacení je nezbytné předat pracovníkům přímé péče k označení. Za neoznačené věci Domov neručí!
 • S ohledem na bezpečnost klientů a eliminaci rizika pádů doporučujeme kvalitní pevnou obuv jak pro pohyb v DD i mimo něj.
 • Doporučujeme, abyste zvážili ponechání cenností (zejména u klientů DZR). Bohužel není v našich silách dohlédnout na cennosti, které nejsou přímo ponechány v úschově DD.
 • Hygienické potřeby si klienti hradí sami.
 • V den přijetí se dostavte do 10. hodiny dopolední (budete kontaktování sociální pracovnicí). Pro blízké klientů – Prosíme, vyčleňte si alespoň 2 hodiny pro celý proces přijetí Vašeho blízkého do Domova. V den přijetí zároveň proběhne schůzka s Vámi, blízkými klienta (pokud to zdravotní a psychický stav klienta umožní, účastní se také klient) za účasti zástupců úseku sociální práce, zdravotních služeb a sociální péče za účelem nastavení optimální péče.

 

3) Co je potřeba si připravit před přijetím

Pro předání sociální pracovnici

 • poslední výměr důchodu (požaduje-li žadatel sníženou úhradu)
 • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči (byl-li přiznán)
 • občanský průkaz
 • finanční obnos na zaplacení pobytu (platba probíhá na ekonomickém úseku)
 • kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka, kopii úředně ověřené plné moci, kopii rozhodnutí o jiné formě zastoupení v souladu s občanským zákoníkem

Pro předání všeobecné sestře

 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře

Pro předání koordinátorovi přímé péče

 • ošacení k označení

4) Vzorový seznam oblečení

Jedná se o doporučený seznam ošacení (záleží na zvyklostech klienta) 

 • 1x Kabát, bunda zimní             
 • 1x Kabát, bunda (jaro, podzim)
 • 1x Sváteční šaty, oblek
 • 7x Šaty, sukně, zástěry
 • 7x Halenka, košile, tričko
 • 10x Spodní prádlo
 • 5x Noční košile, pyžamo
 • 5x Svetr, mikina
 • 1xŽupan
 • 2x Boty
 • 2x Bačkory
 • 7x Ručník, osuška
 • 10x Punčochy, ponožky
 • 5x Kamaše, kalhoty, tepláky
 • 10x Žínka
 • 1x Šátek, čepice, klobouk
 • 1x Deka
 • 1x Nůžky na nehty, pilník na nehty

Možnost používání vlastních elektrospotřebičů je řešeno individuálně při příjmu klienta. Každý nově přinesený elektrospotřebič musí mít platnou revizi (netýká ne nově zakoupených elektrospotřebičů). Koncesionářské poplatky si hradí klienti sami.