Sponzoři

Informace pro sponzory

Vážení přátelé,

máte - li chuť a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši iniciativu přivítáme. Dary budou využity ke zkvalitnění prostředí, na kulturní a volnočasové aktivity klientů, apod. Můžete přijít s konkrétní představou, jak byste chtěli, aby byl Váš dar využit (např. na výlet pro klienty, zakoupení pomůcek na ruční práce, apod.) nebo se můžeme o jeho využití rozhodovat společně.

Rozhodnete - li se nám poskytnout jakýkoli sponzorský dar, kontaktujte ředitele Domova.

Rovněž uvítáme iniciativu v podobě drobných věcných dárků (květiny, dekorativní předměty, apod.), které využijeme při našich kulturních akcích k obdarování našich klientů, např. tombola.

Rozhodnete - li se nám poskytnout drobnosti do tomboly, kontaktujte vedoucí úseku sociální práce Petru Štěbrovou.

Za Vaši vstřícnost děkujeme.

Zde jsou uvedeni pouze ti sponzoři, kteří udělili svůj souhlas se zveřejněním.

Sponzoři 2019

Marek Jičínský, Sezemince                                                          2.500 Kč

Pavel Jičínský, Hradec Králové                                                      2.500 Kč

Lubomír Štěpán, Hradec Králové                                                   5.000 Kč

Sponzoři 2018

Dentimed, s. r. o.                                                                           5.000 Kč

Me ProTrading, s. r. o. Praha                                                          5.000 Kč

Marek Jičínský, Sezemice                                                             2.500 Kč

Pavel Jičínský, Hradec Králové                                                       2.500 Kč

Irena Kalousková - Kalvoda, Hradec Králové                                   5.000 Kč

Lubomír Štěpán, Hradec Králové                                                  5.000 Kč

Dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové                                            3.000 Kč

Bonsai Centrum - p. Pišl J., Libčany                                             3.000 Kč

 
   

Sponzoři 2017

Rychnovský všesportovní spolek, Lochenice                               20.000 Kč

Ing. Martin Špičan, Hradec Králové - Věkoše                                3.000 Kč

Marek Jičínský, Sezemice                                                             2.500 Kč

Pavel Jičínský, Hradec Králové                                                    2.500 Kč

Irena Kalousková - Kalvoda, Hradec Králové                               5.000 Kč

Lubomír Štěpán, Hradec Králové                                                  5.000 Kč

Dr. Alena Pavlíková, Hradec Králové                                            3.000 Kč

 
   

Sponzoři 2016

Rejmánková Eliška, Hradec Králové                                           20.000 Kč

Štěpán Lubomír, Hradec Králové                                                10.000 Kč

Šindlerová Monika, Hradec Králové                                              5.000 Kč

Jičínský Pavel, Hradec Králové                                                     2.500 Kč

Jičínský Marek, Sezemice                                                            2.500 Kč

Vašíčkovi, Vysokov                                                                     5.000 Kč

Jansa Miroslav, Zaloňov                                                               5.000 Kč

Kalousková Irena - KALVODA, Hradec Králové                               5.000 Kč

 

   

 

Sponzoři 2015

Irena Kalousková, Kalvoda 5.000,-Kč
Lubomír Štěpán, Hradec Králové
5.000,-Kč
Marek Jičínský, Sezemice
2.500,-Kč
Pavel Jičínský, Hradec Králové
2.500,-Kč
Lubomír Štěpán, Hradec Králové 
5.000,-Kč
Eliška Rejmánková, Hradec Králové
20.000,-Kč
Vladislav Beran, Slotov 10.000,-Kč

Sponzoři 2014

RWE GasNet, Ústí nad Labem 47.588,-Kč
Ing. Petr Trávník
3.000,-Kč
Lubomír Milan, Černožice 1.000,-Kč
Ing. Dagmar Jedličková, Hradec Králové 10.000,-Kč
Ing. Miloslav Holý, Nové Město n. Metují 3 ks Skleněné nástěnné hodiny
Lubomír Štěpán, Hradec Králové 5.000,-Kč
Marek Jičínský, Sezemice 2.500,-Kč

Sponzoři 2013

VČP Net, s.r.o., Hradec Králové 34.086,-Kč
Lubomír Štěpán, Hradec Králové 10.000,-Kč
Marie Andrýsová, Hradec Králové 1.000,-Kč
Marek Jičínský, Sezemice 2.500,-Kč

Všem dárcům patří naše vřelé poděkování.

 za zařízení     PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.,  ředitel