Zájemce o službu, žádost

1) Žadatel o sociální službu

  • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

 

  • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
  • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné přiložit zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
  • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
  • Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti do 30 dnů od data přijetí kompletní žádosti.
  • Vyjádření lékaře a odborná lékařská zpráva je konzultována se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.
  • Čekací doba se na obou službách pohybuje zpravidla od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.
  • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucí úseku sociální práce nebo některou ze sociálních pracovnic  (viz. kontakty)

  • Možnosti seniora a pečujících před přijetím do pobytové sociální služby - Stručný průvodce pro seniory a pečující ke stažení zde

 

2) Výběr žadatelů z pořadníku a příjem žadatele so sociální služby

  • Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko komise složená ze sociální pracovnice, vedoucí úseku sociální práce, vedoucí úseku zdravotních služeb a vedoucí úseku sociálních služeb.