Zájemce o službu, žádost

  • Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo účetní nebo si ji stáhnout:

Žádost o přijetí

Vyjádření lékaře

 

  • Žádost má jednotnou podobu pro oba typy služeb. V žádosti je třeba označit požadovaný typ sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Bližší informace k jednotlivým službám jsou k dispozici v nabídce "Veřejný závazek", "Domov pro seniory", "Domov se zvláštním režimem".
  • Nedílnou součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", které vyplňuje praktický lékař, případně ošetřující lékař léčebny pro dlouhodobě nemocné. U žádosti do domova se zvláštním režimem je nutné přiložit zprávu odborného lékaře (psychiatr nebo neurolog).
  • Žádost je možno doručit osobně nebo zaslat poštou. Máte-li zájem o prohlídku domova či bližší informace o službě, sociální pracovnice Vám je rády poskytnou, aby se Vám mohly plně věnovat, doporučujeme si předem dojednat termín schůzky, na základě kterého Vám garantujeme jejich přítomnost v Domově.
  • Zpravidla do jednoho měsíce od podání žádosti je u žadatele po předchozí domluvě provedeno sociální šetření.
  • Po posouzení žádosti a provedeném sociálním šetření je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno. Pokud je žádosti vyhověno, je žadatel zpravidla z důvodu naplněné kapacity domova zařazen do pořadníku žadatelů.
  • Čekací doba se na obou službách pohybuje od 3 do 12 měsíců zejména v závislosti na míře potřebnosti žadatele o službu.
  • V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucí úseku sociální práce nebo některou ze sociálních pracovnic  (viz. kontakty)

 

 2) Možnosti seniora a pečujících před přijetím do pobytové sociální služby

  •  Stručný průvodce pro seniory a pečující ke stažení zde