Volný čas v Domově

Každý všední den pořádáme zájmové aktivity, které jsou dobrovolné. Společně šijeme, pečeme, tvoříme z papíru nebo látky. Rovněž si protahujeme tělo a procvičujeme paměť. Jedno všední odpoledne relaxujeme u kávy a zákusku. Nejraději zpíváme a besedujeme o zajímavých událostech současných i minulých, vyprávíme si zážitky či životní zkušenosti. 

   Klientům, kteří se nemohou zúčastnit zájmových aktivit, nabízíme aktivity individuální. Rozsah, způsob, den a čas závisí na dohodě mezi pracovníkem a klientem.

 Každý měsíc pořádáme "Velké kulturní akce".  Pravidelně se u nás koná posvícení, ples, oslava MDŽ. Zveme děti z místní mateřské a základní školy, vystupují u nás klienti z Domova u studánky, účastníme se sportovních her seniorů v jiných domovech, jezdíme společně na výlety, jezdíme do divadla, na koncerty a výstavy, zveme zajímavé lidi na přednášky, máme pravidelná posezení s farářem. Pořádáme také den otevřených dveří spojený s tématickou výstavou.

  U klientů domova se zvláštním režimem upřednostňujeme aktivity v menším kolektivu