Domácí řád

Domácí řád je souhrn zásad, práv a povinností zajišťujících klidný a spokojený život a pořádek v Domově důchodců Černožice (dále jen „Domov“). Domácí řád vychází nejen z praxe zavedené v Domově důchodců Černožice, ale též respektuje pravidla uvedená v Domácím řádu Domova Grand Park Hradec Králové (dále jen „GP“).

Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance Domova, návštěvy, dobrovolníky, praktikanty a další osoby spolupracující s Domovem. Některé body jsou odlišné pro klienty domova pro seniory a klienty domova se zvláštním režimem.

Přechodný domácí řád po dobu pobytu v Grand Park, a. s. Hradec Králové