Domov pro seniory

V Domově pro seniory je služba poskytována 24 seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Pro zájemce o službu a jejich rodiny:

Co je potřeba si připravit před přijetím

  • poslední výměr důchodu (požaduje-li zájemce sníženou úhradu)
  • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře
  • finanční obnos na zaplacení pobytu a zálohy na měsíc další

Vzorový seznam oblečení a vybavení

Druh vybavení ženy muži
Kabát, bunda 1 1
Šaty 1 0
Sváteční šaty, oblek 1 1
Šatová zástěra 3 0
Halenka, košile 4 4
Sukně 2 0
Spodní prádlo 10 10
Košilka spodní, nátělník 10 10
Noční košile, pyžamo 5 5
Svetr, mikina 4 4
Župan 1 1
Deka 1 1
Boty 2 2
Bačkory 2 2
Ručník 5 5
Punčochy 5 0
Ponožky 6 6
Kapesníky 10 10
Kostýmek 1 0
Kamaše, kalhoty 4 4
Žinka 10 10
Šátek,čepice 1 1
Tričko 3 5

Punčocháče

Nůžky na nehty

Holící strojek

5

1

 

0

1

1

 

OSOBNÍ PRÁDLO KLIENTA

 • Osobní prádlo klienta je označováno v Domově speciálními zažehlovacími štítky jeho jménem a příjmením.
 • Neoznačené osobní prádlo nelze zpětně dohledávat a Domov za něj neručí. Zároveň je nezbytné označit osobní prádlo, které bude klientovi pořízeno během pobytu v Domově.

 

Pobyt klientů mimo Domov

 • Klienti mají právo pobývat mimo Domov.
 • Klient si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající sestry své předepsané léky.
 • Celková délka pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 6 měsíců za rok (neplatí při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení).
 • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče. (viz úhrada za služby)

 

Návštěvy

 • Klienti mají právo přijímat návštěvy po celý den v době, kdy je budova otevřena. Lze domluvit i případnou návštěvu po uzavření budovy v 19.15 hod.
 • Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. O omezení případné zrušení návštěv budou blízcí klientů informováni na webových stránkách Domova a zároveň bude tato informace vyvěšena u vstupních dveří do Domova.
 • Návštěvy jsou povinny respektovat soukromí ostatních klientů.
 • Návštěvě nelze poskytnout ubytování ani běžnou stravu z kuchyně.
 • Klienti společně s jejich návštěvami mohou využít společenské místnosti ve 4. a 5. patře, jídelnu v přízemí a zahradu Domova.