Domov pro seniory

V domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům od 65 let věku, jejichž nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

 

Pro zájemce o službu a jejich rodiny:

Co je potřeba si připravit před přijetím

  • poslední výměr důchodu (požaduje-li zájemce sníženou úhradu)
  • rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře
  • finanční obnos na zaplacení pobytu a zálohy na měsíc další

Vzorový seznam oblečení a vybavení

Druh vybavení ženy muži
Kabát, bunda 1 1
Šaty 1 0
Sváteční šaty, oblek 1 1
Šatová zástěra 3 0
Halenka, košile 4 4
Sukně 2 0
Spodní prádlo 10 10
Košilka spodní, nátělník 10 10
Noční košile, pyžamo 5 5
Svetr, mikina 4 4
Župan 1 1
Deka 1 1
Boty 2 2
Bačkory 2 2
Ručník 5 5
Punčochy 5 0
Ponožky 6 6
Kapesníky 10 10
Kostýmek 1 0
Kamaše, kalhoty 4 4
Žinka 10 10
Šátek,čepice 1 1
Tričko 3 5

Punčocháče

Nůžky na nehty

Holící strojek

5

1

 

0

1

1

 

OSOBNÍ PRÁDLO KLIENTA

 • Osobní prádlo klienta je označováno v Domově speciálními zažehlovacími štítky jeho jménem a příjmením.
 • Neoznačené osobní prádlo nelze zpětně dohledávat a Domov za něj neručí. Zároveň je nezbytné označit osobní prádlo, které bude klientovi pořízeno během pobytu v Domově.

 

Pobyt klientů mimo Domov

 • Klienti mají právo pobývat mimo Domov.
 • Klient si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající sestry své předepsané léky.
 • Celková délka pobytu mimo Domov nesmí přesáhnout 6 měsíců za rok (neplatí při hospitalizaci klienta ve zdravotnickém zařízení).
 • Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo Domov od 0:00 do 24:00 hodin.
 • Klientovi je vrácen přeplatek na úhradách za stravu a úkony péče. (viz úhrada za služby)

 

Návštěvy

 • Klienti mají právo přijímat návštěvy po celý den v době, kdy je budova otevřena. Lze domluvit i případnou návštěvu po uzavření budovy v 19.15 hod.
 • Při mimořádných událostech, jako je vyhlášení karantény, mohou být návštěvy omezeny případně zrušeny. Omezení případné zrušení návštěv vyhlašuje ředitel Domova pouze na doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. O omezení případné zrušení návštěv budou blízcí klientů informováni na webových stránkách Domova a zároveň bude tato informace vyvěšena u vstupních dveří do Domova.
 • Návštěvy jsou povinny respektovat soukromí ostatních klientů.
 • Návštěvě nelze poskytnout ubytování ani běžnou stravu z kuchyně.
 • Klienti společně s jejich návštěvami mohou využít společenské místnosti ve 4. a 5. patře, jídelnu v přízemí a zahradu Domova.