,,Stupeň úcty ke stáří udává
stupeň ušlechtilosti a pravé ceny
u všech národů a kultur."

Ladislav Klíma

Slider

Domov důchodců Černožice

Poskytujeme pobytovou sociální službu domova se zvláštním režimem včetně pomoci s řešením nepříznivé sociální situace seniorů.

Seniorům poskytujeme takovou míru individuální podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.

Služby Domova jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

 
Zájemce o službu

Informace pro zájemce a žadatele o službu. Žádost a její přílohy ke stažení. 

 
 
Domov se zvláštním režimem

Služba je poskytována osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby.

  
Volný čas v Domově

Skupinové a individuální aktivity pro naše klienty. Výlety, kulturní akce a sportovní hry. Přednášky a dny otevřených dveří spojené s tématickou výstavou.

 
Historie Domova

Domov je umístěn v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného. Budova pochází z roku 1926. Je označována také jako Sehnoutkův dům. Původně sloužil jako „Útulna továrních zaměstnanců“.

 
Volná pracovní místa

Najděte si lepší práci v naší aktuální nabídce pracovních míst. Příjemné pracovní prostředí ve stabilní organizaci s přátelskou atmosférou.

 
Informace ke koronaviru

Informace spojené s protiepidemickým opatřeními v našem Domově. 

Sponzoři

Pomozte nám zkvalitnit prostředí, přispět na kulturní a volnočasové aktivity našich klientů. Vaše dary vždy najdou uplatnění v životě našich klientů.